Werken voor Den Haag

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk. Voor iedereen.

Vacatures of stages vinden

Waar denk jij aan?

 • Cultuur
 • Fysieke omgeving
 • ICT
 • Toerisme
 • Zorg
 • Arbeidsmarkt
 • Sport
 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid
 • Bereikbaarheid
 • Ondernemen

Voor iedereen

Voor de gemeente Den Haag is het simpel: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en veelvormige organisatie de belangen van onze burgers het beste kunnen behartigen en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de samenleving. We willen goede contacten met de medewerkers en de bewoners, slagvaardig werken en als goed werkgever potentieel talent beter binnenhalen én vasthouden. Als het gaat om de afkomst van onze medewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de veelvormige Haagse samenleving. Wie bij ons op hogere functies solliciteert, doet dat anoniem. Zo speelt de afkomst van sollicitanten geen rol in de beoordeling van hun geschiktheid.

Door: AMC | 14 december 2017 - 10:02

Bouwen aan en voor Den Haag. Dat is wat Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) doet. Boven en onder de grond, van ontwerp tot uitvoering. Denk aan het ontwerpen, aanleggen en onderhoud van straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels en riolering. We doen het allemaal.

De ruim 220 medewerkers van IbDH, onderdeel van de dienst Stadsbeheer, werken continu aan de verbetering van de openbare ruimte en infrastructuur van Den Haag. Vaak doen we het zelf, soms zetten we ook werk uit in de markt. 

We werken voor de stad
Jarenlange ervaring in Den Haag geeft ons een unieke kijk op de stad. Die kennis willen we in co-creatie met burgers, partners en andere organisatieonderdelen inzetten om duurzame en innovatieve oplossingen te vinden voor onze mooie stad.

Extra handen nodig
De stad is in ontwikkeling, en IbDH zelf ook. De wereld om ons heen verandert en de opgaven in de stad worden steeds complexer. Wij, als ingenieursbureau voor de stad, moeten daarin mee veranderen. Het vraagt iets extra’s van onze huidige en nieuwe medewerkers om een adaptief (we doen de juiste dingen), deskundig (we doen die dingen goed) en betrouwbaar (we doen die dingen op de juiste manier) ingenieursbureau te zijn. De afgelopen periode hebben we IbDH anders georganiseerd, waardoor we dit in de toekomst nog beter kunnen. We nog beter kunnen samenwerken met andere afdelingen binnen de gemeente Den Haag en onze partners in de stad. Die reorganisatie is afgerond, maar het vormgeven begint nu. De focus ligt daarbij op het uitbouwen van onze kennis en expertise en het werken in programma’s. Een integrale, gezamenlijke aanpak van de opgave voor de stad en professioneel projectmanagement, waarbij we ons betrokken voelen en ook blijven, van het begin tot het eind.
Maar, om te kunnen voldoen aan de vraag moeten we ook groeien. En dat betekent dat we een hoop extra handen nodig hebben. Wil jij mee bouwen aan en voor Den Haag? Kijk dan snel welke vacatures we allemaal hebben! Er zit er vast één voor jou bij.


 

Meer nieuws

Bekijk al het nieuws
Inkopen in Den Haag
2 november 2017 - 10:08

Volg Den Haag op sociale media