Werken voor Den Haag

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk. Voor iedereen.

Vacatures of stages vinden

Waar denk jij aan?

 • Zorg
 • Arbeidsmarkt
 • Leefbaarheid
 • Fysieke omgeving
 • ICT
 • Sport
 • Duurzaamheid
 • Toerisme
 • Bereikbaarheid
 • Cultuur
 • Ondernemen

Voor iedereen

Voor de gemeente Den Haag is het simpel: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en veelvormige organisatie de belangen van onze burgers het beste kunnen behartigen en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de samenleving. We willen goede contacten met de medewerkers en de bewoners, slagvaardig werken en als goed werkgever potentieel talent beter binnenhalen én vasthouden. Als het gaat om de afkomst van onze medewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de veelvormige Haagse samenleving. Wie bij ons op hogere functies solliciteert, doet dat anoniem. Zo speelt de afkomst van sollicitanten geen rol in de beoordeling van hun geschiktheid.

Door: AMC | 13 september 2018 - 9:35

Maandag 3 september zijn de in totaal 21 nieuwe trainees gestart! Na een dag waarin zij elkaar, de managers en de stad beter hebben leren kennen, zijn zij warm onthaald door alle andere trainees op Scheveningen.

Zowel de 11 hbo trainees als de 10 wo trainees starten met uitdagende functies bij verschillende diensten.
 

Het hbo en wo traineeprogramma binnen de gemeente Den Haag zijn generalistisch van aard en bieden talentvolle hbo-ers en wo-ers de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot breed inzetbare professionals. Gedurende het tweejarige programma leren zij de stad, de organisatie en zichzelf steeds beter kennen.

Door de inzet van traineeprogramma’s vervult de gemeente Den Haag haar ambitie op verjonging van de organisatie en geeft ze afgestudeerde starters op de arbeidsmarkt de ruimte om zich te ontwikkelen en in te zetten voor de gemeentelijke organisatie en de stad Den Haag.

Wil je meer weten over onze traineeprogramma’s bekijk dan onze pagina op deze website.

Volg Den Haag op sociale media