Werken voor Den Haag

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk. Voor iedereen.

Vacatures of stages vinden

Waar denk jij aan?

 • Ondernemen
 • Leefbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Toerisme
 • Fysieke omgeving
 • ICT
 • Arbeidsmarkt
 • Cultuur
 • Zorg
 • Sport
 • Bereikbaarheid

Voor iedereen

Voor de gemeente Den Haag is het simpel: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en veelvormige organisatie de belangen van onze burgers het beste kunnen behartigen en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de samenleving. We willen goede contacten met de medewerkers en de bewoners, slagvaardig werken en als goed werkgever potentieel talent beter binnenhalen én vasthouden. Als het gaat om de afkomst van onze medewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de veelvormige Haagse samenleving. Wie bij ons op hogere functies solliciteert, doet dat anoniem. Zo speelt de afkomst van sollicitanten geen rol in de beoordeling van hun geschiktheid.

Door: AMC | 14 juni 2018 - 14:39

Heb jij genoeg authenticiteit, visie, lef, gezag en bestuurlijk inzicht om het Haagse P&O-beleid naar het hoogste plan te tillen? Wil jij een concrete en zichtbare bijdrage leveren aan een toekomstbestendige en inclusieve Haagse organisatie waar mensen graag willen werken?

Den Haag is een bijzondere en veelvormige stad, waar ruim 8.500 medewerkers elke dag hun uiterste best doen voor de ruim 530.000 inwoners. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, zoals de overheveling van taken of het onlangs aangetreden college dat nieuwe accenten zal leggen in het HRM-beleid, vergen doorlopend aandacht voor onze strategie op het gebied van personeel en organisatie. Als directeur P&O ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en initiëren van dit beleid op concernniveau en de regie op de implementatie op decentraal niveau. Je geeft direct leiding aan de 20 medewerkers van P&O binnen de concernstaf. Je formuleert kaders en beleid op het terrein van Personeel en Organisatie voor de experts en adviseurs van het Bedrijfsvoerings­expertisecentrum en voor het Intern Dienstencentrum als het gaat om operationele HR-taken. MD-beleid, integriteit en HR-control vallen rechtstreeks binnen jouw portefeuille. Je onderhoudt nauwe samenwerkingsrelaties met de ABD van de Rijksoverheid en je collega’s van de G4. Voor strategische P&O-onderwerpen treed je op als de adviseur van het college van B&W, de algemeen directeur/gemeente­secretaris en de hoofden van de diensten. Je ondersteunt de wethouder P&O in het Georganiseerd Overleg met de vakbonden en de gemeentesecretaris in de centrale ondernemingsraad. Omdat je onderdeel uitmaakt van het Directieteam van de Bestuursdienst ben je medeverantwoordelijk voor het functioneren van de Bestuursdienst als geheel. Wil jij een concrete en zichtbare bijdrage leveren aan een toekomstbestendige en inclusieve Haagse organisatie waar mensen graag willen werken? Solliciteer dan als directeur Personeel en Organisatie!

Volg Den Haag op sociale media