Werken voor Den Haag

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk. Voor iedereen.

Vacatures of stages vinden

Waar denk jij aan?

 • Ondernemen
 • Cultuur
 • Fysieke omgeving
 • Leefbaarheid
 • Bereikbaarheid
 • Sport
 • Zorg
 • ICT
 • Arbeidsmarkt
 • Duurzaamheid
 • Toerisme

Voor iedereen

Voor de gemeente Den Haag is het simpel: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en veelvormige organisatie de belangen van onze burgers het beste kunnen behartigen en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de samenleving. We willen goede contacten met de medewerkers en de bewoners, slagvaardig werken en als goed werkgever potentieel talent beter binnenhalen én vasthouden. Als het gaat om de afkomst van onze medewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de veelvormige Haagse samenleving. Wie bij ons op hogere functies solliciteert, doet dat anoniem. Zo speelt de afkomst van sollicitanten geen rol in de beoordeling van hun geschiktheid.

Door: AMC | 5 juli 2018 - 14:43

Wij zoeken gedreven technische collega’s in de cultuurtechniek, civiele techniek, constructies of elektrotechniek! Wil jij samen werken met ruim 250 enthousiaste collega’s aan het beter en mooier maken van de openbare ruimte van een unieke stad.

De wereld om ons heen verandert. Wij veranderen de wereld om ons heen. Wij zijn het Ingenieursbureau Den Haag, of IbDH, zoals we onszelf meestal noemen. Boven én onder de grond werken we aan straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels en riolering, en aan gebouwen, bedrijfsterreinen of complete woonwijken. Wij zijn Hét ingenieursbureau voor de openbare ruimte van Den Haag. Deskundig en betrouwbaar en bovenal een plek waar ruim 250 medewerkers met plezier en trots werken aan de openbare ruimte en infrastructuur van een bijzondere stad. Wil jij meer weten over het IbDH en welke mogelijkheden er zijn voor jou, bekijk dan onze pagina Bouwen aan en voor Den Haag: https://www.werkenvoordenhaag.nl/ingenieursbureau-denhaag

Meer nieuws

Bekijk al het nieuws
Kansen voor statushouders
31 mei 2018 - 11:44
Word trainee bij Den Haag!
9 april 2018 - 9:24

Volg Den Haag op sociale media