Nieuws:

Bouw jij mee aan Den Haag?

Door: AMC | 14 december 2017 - 10:02
Bouw jij mee aan Den Haag?

Bouwen aan en voor Den Haag. Dat is wat Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) doet. Boven en onder de grond, van ontwerp tot uitvoering. Denk aan het ontwerpen, aanleggen en onderhoud van straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels en riolering. We doen het allemaal.

De ruim 220 medewerkers van IbDH, onderdeel van de dienst Stadsbeheer, werken continu aan de verbetering van de openbare ruimte en infrastructuur van Den Haag. Vaak doen we het zelf, soms zetten we ook werk uit in de markt. 

We werken voor de stad
Jarenlange ervaring in Den Haag geeft ons een unieke kijk op de stad. Die kennis willen we in co-creatie met burgers, partners en andere organisatieonderdelen inzetten om duurzame en innovatieve oplossingen te vinden voor onze mooie stad.

Extra handen nodig
De stad is in ontwikkeling, en IbDH zelf ook. De wereld om ons heen verandert en de opgaven in de stad worden steeds complexer. Wij, als ingenieursbureau voor de stad, moeten daarin mee veranderen. Het vraagt iets extra’s van onze huidige en nieuwe medewerkers om een adaptief (we doen de juiste dingen), deskundig (we doen die dingen goed) en betrouwbaar (we doen die dingen op de juiste manier) ingenieursbureau te zijn. De afgelopen periode hebben we IbDH anders georganiseerd, waardoor we dit in de toekomst nog beter kunnen. We nog beter kunnen samenwerken met andere afdelingen binnen de gemeente Den Haag en onze partners in de stad. Die reorganisatie is afgerond, maar het vormgeven begint nu. De focus ligt daarbij op het uitbouwen van onze kennis en expertise en het werken in programma’s. Een integrale, gezamenlijke aanpak van de opgave voor de stad en professioneel projectmanagement, waarbij we ons betrokken voelen en ook blijven, van het begin tot het eind. Wil jij meer weten over het IbDH? Bekijk onze pagina hier.


 

Overig nieuws uit 2017

Inkopen in Den Haag
2 november 2017 - 10:08