Nieuws:

Inkopen in Den Haag

Door: AMC | 2 november 2017 - 10:08

Van afzonderlijke inkoopafdelingen naar één gecentraliseerde inkooporganisatie

Den Haag wil het beste voor haar bewoners en ondernemers en werkt aan een stad waar het goed wonen, werken, ondernemen en vertoeven is. Duurzaamheid en innovatie spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom zoeken we altijd naar kwalitatief hoogwaardige diensten en producten en daarmee naar de beste ondernemers en marktpartijen die deze kunnen leveren. Dat doen we efficiënt, wat betekent dat prijs én kwaliteit belangrijk zijn. Wij besteden in principe aan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, tenzij er gemotiveerd kan worden om op een andere wijze te gunnen. Onze vraagspecificaties, programma’s van eisen en contractvormen zijn daarop afgestemd. Steeds meer betrekken we de markt al in een vroeg stadium om juist geprijsde en waardevolle oplossingen te bedenken voor Den Haag.
 
De ontwikkeling van de inkoopfunctie

De inkoopfunctie binnen de gemeente Den Haag ontwikkelt zich razendsnel. In november 2017 is de gemeente Den Haag gestart met de vernieuwde inkooporganisatie die onderdeel is van de gebundelde bedrijfsvoering binnen het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC). Waar de diensten binnen de gemeente Den Haag voorheen afzonderlijke inkoopafdelingen hadden voor de inkoop en aanbestedingen van werken, leveringen en diensten, is dit na de bundeling op 1 november 2017 gecentraliseerd in één inkooporganisatie. In de tactische Inkooporganisatie worden taken uitgevoerd door twee teams: het Team Fysiek en het Team Sociaal, Bedrijfsvoering & Dienstverlening.
 
Van straatklinkers tot onderzoek
Narin Ramsoedh is Business Partner Fysiek Domein en geeft leiding aan de twaalf inkoopprofessionals van het team Fysiek. Denk onder andere aan het leveren van straatklinkers, groen, onderhoud en beheer openbare ruimte, openbare verlichting, afvalverwerking, ingenieursdiensten en verschillende soorten onderzoek. Als onderdeel van het Programma Bundeling Bedrijfsvoering investeert Den Haag veel in professionalisering van de inkoopfunctie. Kernbegrippen hierbij zijn: concentratie en bundeling van capaciteit, opbouw van expertise en inkooptaken, werkwijzen standaardiseren, ons werk efficiënter organiseren, betrokken zijn bij de klantorganisatie (beleid/behoeftesteller) en het implementeren van categoriemanagement en contractmanagement.
 
Inkoop is van de business
Het Programma Bundeling Bedrijfsvoering heeft ook de inkoopfunctie in beweging gezet. Een echte professionaliseringsslag, maar ondanks de bundeling is inkoop geen exclusieve zaak of taak van de inkoopafdelingen. Het primaire proces (business) is verantwoordelijk voor de gehele inkoopketen (dat start bij het bepalen van de inkoopbehoefte tot en met de nazorg). Het Team Fysiek staat de business bij in de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures, contractbeheer en advisering van de opdrachtgever op de uitvoering van categoriemanagement en contractmanagement. Accountmanagement verbindt de werelden van klantorganisaties en inkoop. Inkoop heeft dus veel meer facetten dan alleen het afhandelen van inkoopaanvragen! Het is een samenwerkingsverband tussen de klantorganisatie en de inkooporganisatie en waarbij zij niet (alleen) vanuit de inhoud, maar vooral vanuit de behoefte van haar klanten/afnemers te werk gaat.
 

Overig nieuws uit 2017

Bouw jij mee aan Den Haag?
14 december 2017 - 10:02