De sollicitatieprocedure

Den Haag hecht aan een goede en voor alle betrokkenen heldere sollicitatieprocedure. We hanteren daarbij de normen uit de Sollicitatiecode 2017. In grote lijnen verloopt de procedure als volgt.

Ontvangstbevestiging

Na binnenkomst van je sollicitatie krijg je zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging toegestuurd, met daarin vermeld een termijn waarbinnen nader bericht volgt. Binnen tien werkdagen na de sluitingsdatum hoor je of je op basis van de briefselectie wordt afgewezen, wordt uitgenodigd voor een gesprek of dat jouw sollicitatie nog even wordt bewaard.

Selectiegesprekken

Als je wordt uitgenodigd voor de eerste fase, kun je je voorbereiden op een selectiegesprek. Dit gesprek wordt op een gestructureerde en gedragsgerichte manier gevoerd. Binnen tien werkdagen na het sollicitatiegesprek hoor je of je wordt afgewezen dan wel uitgenodigd voor een volgend gesprek. Op dat moment krijg je ook informatie over het verdere verloop van de procedure, bijvoorbeeld of je een assessment moet afleggen of over het opvragen van referenties. Je reiskosten worden vergoed op basis van het tarief van het openbaar vervoer (2e klas).

Wijze van solliciteren

Solliciteren doe je via een link in de vacaturetekst. Als je daarop klikt, kom je in een sollicitatieformulier dat je kunt invullen. Wil of kun je dit formulier niet gebruiken, dan kun je je sollicitatie, voorzien van cv en motivatiebrief, sturen aan:

Gemeente Den Haag
Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum
BEC P&O
T.a.v. team Recruitment
Spui 70
2511 BT Den Haag


Let op: dit kan enige vertraging opleveren in de ontvangst van je sollicitatie. Het heeft geen invloed op je kansen op de baan.

Anoniem solliciteren

Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren. De gemeente Den Haag doet aan anoniem solliciteren bij functies in de schalen 10 t/m 14. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan volg je de procedure van anoniem solliciteren. Je vult je motivatie en relevante werkervaring voor de desbetreffende functie in. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie.

De effecten van het anoniem solliciteren worden gemonitord, dit gebeurt door een externe onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt gekeken hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. De gegevens worden verder niet gedeeld.