Stages

Jaarlijks geven we 650 scholieren en studenten de mogelijkheid om bij de gemeente werkervaring op te doen door stage te lopen. Hier vertellen we welke stages voor jou mogelijk zijn.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

In het vmbo is een stage niet verplicht, maar als je nader kennis wilt maken met je toekomstige beroep, dan zijn er binnen de gemeente mogelijkheden. Gebruik hiervoor het stage-aanvraagformulier op deze pagina en geef zo gedetailleerd mogelijk aan wat je zoekt. Wij proberen dan een goede match voor je te vinden.

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor studenten aan het mbo zijn er mogelijkheden voor zowel BBL- als BOL-stages. Bij een BOL-stage ga je de hele week naar school en loop je gedurende één of meer perioden een stage (de beroepspraktijkvorming). Het BBL-traject is een combinatie van leren en werken. Naast je baan bij een erkend leerbedrijf volg je één of twee dagen per week lessen. De gemeente Den Haag is een erkend leerbedrijf. Via je opleiding kun je hier meer informatie over krijgen.

Hoger beroepsonderwijs

Voor studenten aan het hbo zijn er drie mogelijkheden:

  • een leerarbeidsplaats (LAP) in het kader van duaal onderwijs
  • een meeloop- of meewerkstage
  • een afstudeerstage/afstudeeronderzoek

Aan een (toenemend) aantal deeltijdstudenten bieden we een leerarbeidsplaats (4 dagen werken, 1 dag studeren). Via je opleiding kun je hier meer informatie over krijgen. Als je geen duaal onderwijs volgt, kun je een verzoek doen voor een meewerk- en/of afstudeerstage. Afhankelijk van de opleiding die je volgt is daar meer of minder gelegenheid voor. Voor sommige studierichtingen – bijvoorbeeld hbo rechten – krijgen we erg veel verzoeken en die kunnen we lang niet allemaal honoreren. Als je een sociaal-maatschappelijke, technische of ICT-opleiding volgt, zijn de mogelijkheden groter. Maak een portfolio aan op onze website en geef zo gedetailleerd mogelijk aan wat je zoekt. Wij nemen je aanvraag in behandeling en proberen dan een goede match voor je te vinden.

Wetenschappelijk onderwijs

Studenten in het wetenschappelijk onderwijs kunnen een verzoek indienen om een afstudeer- of onderzoeksstage te volgen. Maak daarvoor een portfolio aan op onze website. Geef duidelijk aan waar je naar op zoek bent en upload zoveel mogelijk relevante informatie.

Stagevergoeding

Bij een BBL- en LAP-stage verdien je het minimumloon, afhankelijk van je leeftijd kan dat variëren van € 450 tot € 900 euro per maand. Voor de overige stages is sprake van een stagevergoeding die per opleiding verschilt. Per maand is dat:

  • mbo: € 200,-
  • hbo: € 360,-
  • wo: € 450,-

Dit zijn bedragen op basis van een 36-urige werkweek. Anders wordt het bedrag naar rato berekend en uitbetaald.

Meeloop- of snuffelstages

Hiervoor bieden we geen mogelijkheden.

Stageaanvraag

Sommige stages worden in de vorm van vacatures op onze site aangeboden. Maak een portfolio aan op onze website. Geef duidelijk aan waar je naar op zoek bent en upload zoveel mogelijk relevante informatie. Een van onze adviseurs zal je aanvraag in behandeling nemen. Heb je een vraag over de stages? Stuur een mail naar matchpunt@denhaag.nl. We reageren zo snel mogelijk!