Almut Röwekamp

Senior Landschapsarchitect BNT
"Ik loop van voor tot achter mee, ik ben eigenlijk het geheugen van het project"

Ik werk voornamelijk aan de openbare ruimte van de binnenstad zoals de omgeving van het Binnenhof, de Lange Voorhout en het Spuikwartier, dat is de omgeving van het Stadhuis. In het Spuikwartier werk ik aan de omgeving van het toekomstige Onderwijs en Cultuurcentrum (OCC).  De inrichting van de Turfmarkt is het eerste, al uitgevoerde deel, van dit werk.

De afgelopen tijd ik ben ik ook nauw betrokken bij de verbeteringen in het Hofkwartier. We hebben ontwerpen gemaakt voor het Kerkplein en het gebied Noordeinde, Hoogstraat en Heulstraat. De opgave voor het Noordeinde was het winkelgebied  te verbeteren en het aan elkaar te smeden van twee delen: het gedeelte met modewinkels dichtbij de stad en het gebied met galeries, uitgaan en horeca aan de andere kant van het paleis. Omdat de Heulstraat een belangrijke aanvoerroute is hebben we die ook meegenomen in het project. Naast de uitvoeringsgerichte ontwerpen hebben we een kwaliteitsagenda voor het gehele sfeergebied Hofkwartier opgesteld. Het is de richtlijn voor projecten in de toekomst. Hiervoor hebben we intensief samengewerkt met de afdelingen stedenbouw, economie en groen.

Voor het ontwerp zijn we begonnen met een nieuwe manier van participatie: er is een klankbordgroep opgezet met belanghebbenden die we vanaf het beging hebben geraadpleegd.  Projectmanagement Den Haag leidde het proces, ik verzorgde de inhoudelijke input over de openbare ruimte en tekende uiteindelijk het Schetsontwerp, het Voorlopig Ontwerp en het Definitief ontwerp. Ook bij het maken van het bestek en de uitvoering ben ik betrokken. Resultaat van het project is de uitbreiding van het voetgangersgebied en een drastische vermindering van parkeerplaatsen ten guste van ruimte voor voetgangers en de fiets. Om tot dit resultaat te komen hebben we veel overlegd , een aantal varianten getekend en gevisualiseerd.

De hele samenwerking met de belanghebbenden zoals winkeliers, bewoners, de Raad van State en de Dienst Koninklijk Huis maakt mijn werk afwisselend en leuk. Hoogepunt was de proef met paarden en koetsen voor het Paleis waar we gekeken hebben of er na uitvoering van het ontwerp genoeg ruimte voor de koninklijke ceremonies was. Naar aanleiding van de proef moesten we het ontwerp wat bijstellen. Je blijft in dit vak voortbouwen aan de stad. Wat nu niet haalbaar is, halen we misschien over vijf jaar wel. En wat je 15 jaar geleden hebt opgeleverd wordt nu weer herontworpen. We blijven onze stad beter maken.