Hoofd Bestuursadvisering en Strategie

Wil jij je creativiteit, management skills en bestuurlijke sensitiviteit kwijt binnen één van de G4 gemeenten? Lees dan verder!

WO   |   Maximaal €7215   |   Schaal 15   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 21-12-2018)

Wat ga je doen?

Als Hoofd Bestuursadvisering en Strategie ben je dienstbaar aan het ambtelijk/bestuurlijk goed laten functioneren van de gemeente Den Haag en zorg je voor een stevige in- en externe profilering. Je begeleidt processen en ontwikkelt producten die hieraan bijdragen. Je werkt met veel ambitie aan de doorgroei van de strategieontwikkeling en lobby op concern-brede thema’s en dossiers. Je doet dat met een team van 4 professionals op het gebied van strategie en lobby waar je beleidsmatige en P-verantwoordelijkheid voor draagt. Zowel vanuit een coördinerende rol als door te opereren als meewerkend voorman. Concrete voorbeelden van je dagelijkse werkzaamheden zijn:

 • strategische advisering aan de bestuurders en de gemeentesecretaris;

 • coördinatie/uitvoering van directie-overstijgende projecten;

 • coördinatie inbreng in het G4- Agendaoverleg;

 • coördinatie inbreng VNG-bestuur, inclusief secretariaat;

 • deelname wethouderstaf lobby en strategie;

 • voorbereiding van retraites van het college van B&W (college);

 • zorgen voor een effectieve lobby van de gemeente Den Haag;

 • onderhouden van relaties met ministeries en leden van de Tweede Kamer;

 • sturing geven aan analyses en monitoring van externe beleidsstukken en onderzoeken op kansen en risico’s voor de gemeente Den Haag.

   

De belangrijkste opdrachtgevers zijn het college, de burgemeester, het GMT, de Gemeentesecretaris en, jouw leidinggevende, de directeur Bestuurlijke & Juridische Zaken (BJZ). Maar je bent ook nadrukkelijk zelf aan zet om met goede voorstellen en initiatieven te komen.
 

Daarnaast ben je P-verantwoordelijk voor ca. 25 bestuursadviseurs (Ba’s) van het college en de Ba van de Gemeentesecretaris. In die rol zit je het wekelijks Ba-overleg voor waar de agenda van het college wordt voorgesproken, en verzorg je de terugkoppeling van de collegevergaderingen. Daarnaast verzorg je vanuit je P-verantwoordelijkheid aanname en begeleiding en ontwikkeling van de Ba’s in hun functie. Dit vindt plaats in overleg met de wethouders en burgemeester bij wie de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden van de Ba’s ligt.

 

Tenslotte ben je verantwoordelijk voor het beheer van de afdeling waaronder de ontwikkeling en instandhouding van de interne organisatie (strategische personeelsplanning), de totstandkoming van producten in het kader van de functionele en financiële planning en control-cyclus, formatie en bezetting, budgettering en budgetbeheer, kwaliteitszorg, verslaglegging en verantwoording. Je bent lid van het managementteam van de directie Bestuurlijke- & Juridische Zaken (BJZ) en levert bijdragen aan (het optimaliseren van) het beleid en de bedrijfsvoering.

 

Bestuursdienst (BSD)- directie Bestuurlijke- & Juridische Zaken (BJZ)

De Bestuursdienst (BSD) vervult de functie van concernstafdienst en heeft een spilfunctie tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. De directie BJZ is binnen de Bestuursdienst primair gericht op het optimaal adviseren en ondersteunen van het college, de burgemeester, de Gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam. Binnen deze directie draagt jouw afdeling Bestuursadvies en Strategie eraan bij dat de doelen van het college zo effectief mogelijk bereikt worden. De Ba’s verzorgen hiertoe de dagelijkse bestuurlijke advisering en ondersteuning van het college. Voor de strategische- en lobbyactiviteiten wordt intensief samengewerkt in projecten met partners uit de (vak-)diensten van de gemeente bijvoorbeeld via programma’s als de Roadmap Next Economy en de gemeentelijke Kennisagenda. Ook wordt intensief met externe partners opgetrokken, bijvoorbeeld in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de G4 en Rijksprogramma’s als Agenda Stad. Ten slotte is een belangrijke taak het opsporen van trends en ontwikkelingen in de Haagse samenleving, door een nauwe band met lokale kennisinstellingen als universiteiten en planbureaus.

 

Wat bieden wij?

 • een maximaal salaris van € 7.215,- bruto per maand op basis van een 36 uur per week (schaal 15);
 • een tijdelijke aanstelling die we na een jaar graag omzetten naar een vaste aanstelling;
 • Een 36-urige werkweek.

 

Wat vragen wij?

 • WO werk- en denkniveau

 • Minimaal 8 jaar ervaring binnen een politiek bestuurlijke arena

 • Ervaring met leidinggeven aan professionals

 • Ervaring met politiek-bestuurlijke processen en het vertalen van politiek, beleidsmatige en maatschappelijke signalen in bestuurlijke initiatieven.

 • Onafhankelijke meningsvorming, strategisch adviseren en proactief handelen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de functie of over de sollicitatieprocedure dan kan je contact opnemen met Peter van Toor (Directeur Bestuurlijke & Juridische Zaken, Bestuursdienst) via p.vantoor@denhaag.nl of 070- 3532040 (via het secretariaat).

 

Extra informatie

Een assessment is mogelijk onderdeel van de selectieprocedure.

Bestuursdienst (BSD)

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Den Haag?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Heb je in de afgelopen 6 maanden bij de gemeente Den Haag gewerkt? Dat kan zijn als ambtenaar, uitzendkracht, zzp-er of via een detachering.
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website