Directiesecretaris Dienst Stadsbeheer

Breng jij energie en zoek je van nature verbinding en samenwerking? Dan zijn wij op zoek naar jou!

WO   |   Maximaal €5520   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 4-1-2019)

Anoniem solliciteren bij gemeente Den Haag
Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, maken wij je naam, geboorteland en je geboortedatum anoniem. We vinden bij de gemeente Den Haag namelijk dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in je kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek. We kijken naar het talent dat je al ontwikkeld hebt en dat je nog hoopt te ontwikkelen.
 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure bij anoniem solliciteren?
Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan vul je je motivatie en relevante werkervaring en opleiding voor deze functie in. Wij halen de elementen die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) in de sollicitatie eruit. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je op basis van je motivatie en relevante werkervaring en opleiding wordt geselecteerd voor een gesprek, geven we je volledige CV vrij aan de selectiecommissie.


Onderzoek anoniem solliciteren
De effecten van het anoniem solliciteren laten we monitoren door een externe wetenschappelijke onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Met de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, kijken we hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. Ook het invullen van een enquête kan onderdeel zijn van het onderzoek. De gegevens worden verder niet gedeeld.
 
Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens voor de monitoring van anoniem solliciteren, dan kun je dat onderaan het sollicitatieformulier aangeven.

Wat ga je doen?

Zie jij het als een uitdaging om onze directie dagelijks te ondersteunen bij de coördinatie van de ambtelijke en bestuurlijke procesgang en te adviseren op het gebied van de (beleidsmatige) ontwikkelingen bij de dienst Stadsbeheer? Breng jij energie en zoek je van nature verbinding en samenwerking? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Met jouw collega’s vorm je het team Directieondersteuning dat zorgdraagt voor continuïteit en kwaliteit in de afgesproken dienstverlening aan de directie van onze dienst. Samen bewaak je de kwaliteit van de ambtelijke en bestuurlijke procesgang, signaleer je knelpunten en kwaliteitsverbeteringen. Daarbij bewaak je met jouw collega’s de voortgang op cruciale dossiers en adviseer je de directie over actuele issues. Zo nodig neem je initiatief om projecten en programma’s vlot te trekken, versnelling teweeg te brengen en zorgvuldige besluitvorming te organiseren. Ook bereid je voor de directie bestuurlijke en ambtelijke overleggen voor (GMT, wethouderstaven, G4 etc.)

 

Als deskundig adviseur op strategisch niveau ondersteun en adviseer je de directie over inhoud en aanpak van politieke en/of bestuurlijke vraagstukken. Continu blijf je op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Je bent in staat om ideeën van de directie in notities, processen en werkvormen te vertalen. Daarnaast vervul jij een aanjaagfunctie voor de directie voor het verloop van het voorbereidings- en besluitvormingsproces van beleidsdocumenten.

 

Je bouwt een ambtelijk, politiek en bestuurlijk netwerk met de staf- en beleidsafdelingen van de eigen en andere dienst(en). Hierbij ben je gericht op verbinding en samenwerking vanuit het principe dat het geheel meer is dan de som der delen.

 

Stadsbeer

De dienst Stadsbeheer (DSB) is verantwoordelijk voor het uiterlijk van de stad. Voor een buitenruimte die schoon, heel, veilig en duurzaam is. We hebben daarbij een belangrijke rol als regisseur. We formuleren beleid en regels, beheren en onderhouden de buitenruimte, richten de buitenruimte in en handhaven.

 

DSB zorgt voor de straatreiniging en afvalinzameling, het groot onderhoud en de inrichting van parken, duingebied, bomen, kades, bruggen, viaducten, wegen, pleinen, openbare verlichting en verkeerslichten. En draagt bij aan een leefbare en veilige omgeving. Door de handhaving van honden- en parkeerbeleid, huisvuil, markten, auto- en fietswrakken én regelgeving voor evenementen, terrassen en uitstallingen.

 

Wat vragen we?

Je hebt een relevante academische opleiding afgerond. Aanvullend heb je kennis van en inzicht in bestuurskundige processen en ruime ervaring met complexe beleidsprocessen en -projecten. Je hebt kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de overheid.

Verder heb je affiniteit met de beleidsvelden van de dienst en de samenhang met andere gemeentelijke beleidsvelden. Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitmuntend. Belangrijk is dat je geen negen-tot-vijf mentaliteit hebt en op piekmomenten paraat staat.

 

Competenties

Aanpassingsvermogen, Assertiviteit, Drukbestendigheid, Inlevingsvermogen, Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, Netwerkvaardigheid, Organisatiesensitiviteit, Plannen en Organiseren, Samenwerken, Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 

Wat bieden wij?

 Een functie waarin je de ruimte krijgt voor eigen initiatieven en de mogelijkheid hebt om mede invulling te geven aan de doorontwikkeling van de Dienst Stadsbeheer.

 

Je kunt rekenen op:

- een maximum salaris van € 5.520, - (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek

-een 36-urige werkweek
-*een vaste aanstelling

 

Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaarden pakket

-zoals opname in het ABP-pensioenfonds

-een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering

- Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van onze sportschool

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Marnis Rothert, teammanager Directieondersteuning, op telefoon 070 3537307.

 

Extra informatie?
-*let wel: je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld of in verband met de ketenbepaling). Bij goed functioneren is er een mogelijkheid op vast dienstverband.

Competenties

Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Plannen en organiseren

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Den Haag?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Relevante werkervaring

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Voeg hieronder al je werkervaring toe die relevant is voor de functie waar je op solliciteert:

Relevante opleiding

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Voeg hieronder al je opleidingen toe die relevant zijn voor de functie waar je op solliciteert:

Curriculum vitae

Heb je in de afgelopen 6 maanden bij de gemeente Den Haag gewerkt? Dat kan zijn als ambtenaar, uitzendkracht, zzp-er of via een detachering.
Heb je er bezwaar tegen dat jouw gegevens voor onderzoek worden gebruikt? (zie bovenaan de vacature voor de uitleg)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website