Ketenmanager Veiligheidshuis Haaglanden

Kun jij partijen met verschillende belangen inspireren om elkaar te versterken? Lees dan verder!

WO   |   Maximaal €6574   |   Schaal 14   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 30-12-2018)

Wil jij in een dynamische omgeving werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken? Kun jij partijen met verschillende belangen inspireren om elkaar te versterken? Geloof jij in integrale samenwerking en verbindend leiderschap? Wil jij samen met partnerorganisaties uit zorg, strafrecht en bestuur de regio Haaglanden nog veiliger maken?

Dan is de functie Ketenmanager Veiligheidshuis Haaglanden iets voor jou! Een afwisselende, uitdagende baan met een grote verantwoordelijkheid, waarin je met een enthousiast team kunt bouwen aan een slagvaardige netwerkorganisatie.

 

Dit zijn wij

De negen gemeenten van regio Haaglanden vormen sinds 2013 samen één Veiligheidshuis, binnenkort  het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH). Voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast, is soms meer nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt dan om een integrale aanpak waarbij partners uit het gemeentelijk-, justitie- en zorgdomein de handen ineenslaan.

 

Als de reguliere processen binnen het zorg- en veiligheidsdomein geen uitkomst bieden, is het

ZVH aan zet. Het ZVH richt zich alleen op meervoudige complexe problematiek.

Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van een strafbaar feit, verslavingsproblematiek en

opvoedingsproblemen. Voor de aanpak hiervan zijn partijen uit meerdere ketens nodig.

 

Het ZVH brengt professionals uit de verschillende domeinen aan tafel en kijkt of zij gezamenlijk -middels een casusoverleg en werkafspraken - een doorbraak kunnen forceren. Het ZVH-netwerk bestaat uit vaste sleutelpartners, zoals politie, OM, GGZ, jeugdzorg en gemeenten. Waar nodig schuiven ook andere partijen aan, zoals woningcorporaties of maatschappelijk werk.

 

De partners analyseren de problematiek en stemmen interventies en maatregelen af waarbij elke organisatie haar eigen rol behoudt. De gezamenlijke aanpak bestaat veelal uit een combinatie van straf en hulpverlening. Een procesregisseur van het ZVH bewaakt de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert.

 

De persoonsgerichte aanpak binnen het ZVH blijkt een belangrijke succesfactor voor het terugdringen van criminaliteit en overlast. Door samen te werken komen snelle en efficiënte interventies tot stand die de problemen oplossen of beter beheersbaar maken.

Het Veiligheidshuis Haaglanden neemt binnen de integrale aanpak een onafhankelijke positie in en richt zich volledig op de gezamenlijke opgave.  


Het Veiligheidshuis Haaglanden focust op complexe doelgroepen met ernstige problemen en heeft regelmatig te maken met clienten die een gevaar voor zichzelf en/of de samenleving vormen. De kernactiviteiten bestaan uit een drietal aanpakken:  

 • de reguliere aanpak van complexe problematiek waarin n.a.v. actuele meldingen door partners maatwerk wordt geleverd. Waar nodig wordt een integraal plan opgesteld en uitgevoerd;

 • de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme die onder regie van de gemeenten inzet op verzwakking van de jihadistische beweging en

 • de pilot Intensieve aanpak van Risicovol en Verward Gedrag waarin een beperkt aantal personen structureel wordt besproken en gemonitord om crisissituaties te voorkomen en toe te leiden naar passende zorg.

   

Naast deze kernactiviteiten heeft het Veiligheidshuis voor 2019 volgende speerpunten en aandachtspunten benoemd:

 • Versterken van de verbinding van zorg en veiligheid met als doel om de ontwikkeling van Veiligheidshuis tot Zorg- en Veiligheidshuis te voltooien;

 • Versterken van de samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op het gebied van de tenuitvoerlegging van sancties;

 • Versterken van de casuscoördinatie;

 • Uitbreiden van de werkwijze met de betrokkene aan tafel volgens het ‘ja, tenzij-’ principe.


De beleidsmatige regie over het Veiligheidshuis Haaglanden ligt bij de gemeenten en voor de strafrechtsketen bij het Openbaar Ministerie. Organisatorisch is het Veiligheidshuis ondergebracht bij de centrumgemeente Den Haag als onderdeel van de Bestuursdienst, directie Veiligheid. De Directeur Veiligheid is de leidinggevende van de ketenmanager.

 

De uitdaging

Als ketenmanager van het Veiligheidshuis zijn geen twee dagen hetzelfde. Bij alle werkzaamheden is het versterken en doorontwikkelen van de ketensamenwerking de rode draad. Je bent eindverantwoordelijk voor het regisseren van de samenwerking in het Veiligheidshuis. Een greep uit je dagelijkse uitdagingen:

 • Je draagt zorg voor de optimale coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden door leiding te geven aan het stafteam van het veiligheidshuis. Je stuurt deels direct en deels indirect een team van 23 medewerkers aan en hebt daarbij een scherp oog voor de capaciteiten van je medewerkers en de ontwikkeling van het team.

   

 • In overleg met de partners en je bestuurlijke opdrachtgevers bepaal je de koers en (lange termijn) visie van het Veiligheidshuis en stuur je op de uitvoering ervan. Inhoudelijk sluit je daarbij aan bij de landelijke meerjarenagenda van Zorg en Veiligheidshuizen (2017 – 2020), maar ook bij de behoefte van de lokale kamers van de gemeenten en het lokale veiligheidsbeleid.

   

 • Je herkent kansen voor verbeteringen of nieuwe ontwikkelingen en creëert op een verbindende en inspirerende manier draagvlak binnen het netwerk.

   

 • Je vormt de brug tussen werkvloer, leidinggevenden en directeuren van de betrokken ketenpartners en verbindt deze niveaus door heldere communicatie. Hiervoor weet je ook binnen de gemeentelijke organisaties je weg te vinden.

   

 • Je bewaakt de voortgang van de beoogde resultaten, rapporteert periodiek aan de directeuren van de ketenpartners en de bestuurlijke opdrachtgevers en formuleert adviezen die tot besluitvorming kunnen leiden.

   

Wat vragen wij?

Je bent een verbindende leider, energiek, stressbestendig en je hebt doorzettingskracht. Je staat sterk in je schoenen en weet goed om te gaan met weerstand. Je kunt mensen inspireren en op een positieve manier tegenstellingen overbruggen. Je gelooft in de meerwaarde van integrale samenwerking en bent begaan met kwetsbare doelgroepen. Vanuit deze visie help jij het Veiligheidshuis verder te ontwikkelen en de regio Haaglanden nog veiliger te maken. Als leidinggevende ben je duidelijk en weet je mensen ruimte te geven en in hun kracht te zetten. Je kunt in elke context op een natuurlijke manier een effectieve werkrelatie aangaan, bent benaderbaar en hebt affiniteit met de werkvloer. Tevens heb je een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kun je met verschillende bestuurlijke persoonlijkheden overweg. Verder beschik je over:

 • een academisch werk- en denkniveau

 • relevante werkervaring op het vlak van ketensamenwerking en leidinggeven

 • aantoonbare kennis van het functioneren van het gemeentelijk werkveld

 • aantoonbare kennis van het werkveld van politie en de justitie- en zorgpartners

 • kennis van grootstedelijke problematiek
   

Wat bieden wij?

Een verantwoordelijke functie, waarbij je jouw verbindend en innovatief vermogen, politiek-bestuurlijk inzicht en leidinggevende vaardigheden volop kwijt kunt. Je hebt een sleutelrol bij het realiseren van de veiligheidsambities voor de regio Haaglanden. Verder bieden wij:

 • een salaris van maximaal € 6.574,- per maand op basis van een volledige werkweek (salarisschaal 14);
 • uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een 36-urige werkweek, een ABP-pensioen en een tegemoetkoming in de premie van je ziektekostenverzekering;
 • een individueel keuzebudget, waarmee je je overige arbeidsvoorwaarden naar eigen behoefte kunt vormgeven.


Meer weten?

Voor meer informatie over de vacature en procedure kun je bellen met het Veiligheidshuis Haaglanden onder 070-7570900 en vragen naar Isabelle Haafs.


Extra informatie/procedure

Er zullen meerdere gespreksronden plaatsvinden waaronder een persoonlijk gesprek met drie burgemeesters en de Hoofdofficier van Justitie, Arrondissement Den Haag. Dit gesprek vormt onderdeel van de sollicitatieprocedure.

 

Op 17 januari (tussen 13.30 en 15.30), 24 januari (tussen 10:00 en 12:00) en 31 januari (tussen 13:00 en 14:00 uur) zijn gesprekken met de ambtelijke selectiecommissie gepland. Daarvoor worden de gesprekken met de adviescommissie georganiseerd.

Bestuursdienst (BSD)

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Den Haag?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Heb je in de afgelopen 6 maanden bij de gemeente Den Haag gewerkt? Dat kan zijn als ambtenaar, uitzendkracht, zzp-er of via een detachering.
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website