Directeur Publieke Gezondheid en GGD

WO   |   Maximaal €8697   |   Schaal 17   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 20-1-2019)

Waar één miljoen mensen samenleven, is aandacht voor veiligheid en gezondheid een must. Van fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing tot aandacht voor welzijn en preventie. Om gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en langer gezond te blijven. Het aansturen van de regionale samenwerking en het pal staan voor de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden is de opdracht voor een ervaren professional én manager. Het algemeen bestuur van de GGD Haaglanden, het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag zoeken een

 

Directeur  Publieke Gezondheid, diensthoofd Veiligheidsregio Haaglanden en tevens directeur van de uitvoeringsorganisatie GGD.

 

De regio Haaglanden

De regio Haaglanden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de regeringszetel, van grote (non) gouvernementele organisaties tot start ups en van hoogwaardige agrarische bedrijvigheid. De regio kent daarmee verschillende snelheden met daarbij behorende uitdagingen. In de regio wonen, werken en recreëren ongeveer 1 miljoen mensen. De grootste stad in de regio is Den Haag, een kleurrijke internationale stad waar zo’n 150 nationaliteiten wonen, werken en recreëren.

 

Samenwerking in de regio Haaglanden

De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De negen gemeenten hebben met elkaar een regeling waarin een aantal diensten is ondergebracht. Zo vormen zij samen de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De negen gemeenten trekken ook samen op als het gaat om Veilig Thuis en het leveren van verschillende gezondheidsdiensten via de GGD. De uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden is onderdeel van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag en werkt voor de individuele gemeenten en alle inwoners van de regio.

 

Publieke gezondheidszorg in de regio Haaglanden

De GGD Haaglanden heeft als opdracht het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden. De daarbij behorende diensten en producten worden geleverd vanuit de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden. Deze uitvoeringsorganisatie kent vier productgroepen en een stafafdeling:

 • Infectieziektebestrijding en Hygiëne;

 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg;

 • Gezondheidsbevordering en Epidemiologie;

 • Stafafdeling Advies en Coördinatie;

 • Ambulancezorg (als onderdeel van de Regionale Ambulancevoorziening RAV).

 

GGD Haaglanden is een moderne instelling voor publieke gezondheid waar vernieuwing, innovatie, streven naar efficiency en effectiviteit leidraad voor handelen zijn. In totaal werken er 440 medewerkers bij de GGD Haaglanden.

 

De Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Haaglanden (VHR) staat 24 uur per dag, zeven dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. De VRH bestaat uit:
 

 • Brandweer Haaglanden (inclusief meldkamer);
 • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR);
 • Geneeskundige meldkamer (inclusief de Meldkamer Ambulancezorg MKA).

 

De commandant van de Brandweer en de directeur Publieke Gezondheid vormen samen de beheersdirectie van de VRH. De directeur Publieke Gezondheid geeft leiding aan het onderdeel GHOR. Inhoudelijk vindt afstemming plaats in de veiligheidsdirectie, die gevormd wordt door de regionale brandweercommandant, de directeur Publieke Gezondheid, de politiechef en de coördinerend gemeentefunctionaris.

 

Veilig Thuis Haaglanden

De GGD Haaglanden werkt nauw samen met de – eveneens regionale – organisatie Veilig Thuis Haaglanden, het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Op basis van informatie doet Veilig Thuis wat nodig is, zoals direct handelen in crisissituaties, onderzoek om de situatie te verhelderen, zorgen voor de juiste hulp en het voeren van regie in complexe zaken.

 

De vacature voor directeur Publieke Gezondheid en uitvoeringsorganisatie GGD

 

Wat ga je doen?

Als directeur Publieke Gezondheid en uitvoeringsorganisatie GGD ben je een inspirerend boegbeeld met een duidelijke visie op de publieke gezondheid. In deze functie vervul je drie verschillende posities:

 • Directeur Publieke Gezondheid;

 • Directeur van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, ondergebracht bij de dienst OCW van de gemeente Den Haag;

 • Diensthoofd van de Veiligheidsregio Haaglanden.

 

Als directeur Publieke Gezondheid zoek je in een bestuurlijk complexe omgeving de

samenwerking als het gaat om curatieve zorg, het sociale domein en aanpalende beleidsterreinen. Je zet de koers uit voor de publieke gezondheidszorg en fungeert als intermediair tussen het lokaal bestuur en de zorgketen. Bij rampen en crises treed je in de acute zorgketen van brandweer, politie en gemeenten op als adviseur van het bevoegd gezag en als coördinator van de rampenbestrijding.

 

Als directeur van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden stuur je de organisatie zowel functioneel als inhoudelijk aan. Jouw verantwoordelijkheden liggen in het ontwikkelen en borgen van de publieke gezondheid in samenwerking met het regionale én landelijke netwerk. Dit doe je door te adviseren en tevens het management te voeren over de uitvoering van taken op het gebied van publieke gezondheid. Ook treed je op als extern toezichthouder voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouderopvang, jeugd-verblijven en inspectie van tatoeage- en piercingstudio’s, studio’s voor cosmetische tatoeage en juweliers.

 

Als diensthoofd van de Veiligheidsregio is jouw rol het geven van adequate ondersteuning en advies aan het bevoegd gezag en in het beleidsteam dat de burgemeester ondersteunt bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit beleidsteam bestaat verder uit een (hoofd)officier van justitie en leden afkomstig vanuit de bevolkingszorg, brandweer en politie. In deze advies- en operationeel leidinggevende rol kun je te maken krijgen met verschillende vormen van bevoegde gezag, zowel decentraal (burgemeester en het bestuur van de Veiligheidsregio) als nationaal (de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of van Justitie en Veiligheid).

 

Wat vragen wij?

Om te beginnen beschik je over kennis van de (publieke) gezondheidszorg en heb je ruime managementervaring, bij voorkeur bij een (zorg)instelling. Het managen van verander- en transformatieprocessen gaat je goed af. Je bent een drijvende kracht en verbinder, ziet kansen om een vernieuwende bijdrage te leveren aan de publieke gezondheid in de regio Haaglanden en je voelt je in een bestuurlijk complexe omgeving als een vis in het water. Dit zien we terug in een sterk gevoel voor politiek en bestuur en in jouw oplossingsgerichtheid en integer handelen. Je kunt adequaat en snel schakelen tussen verschillende rollen en soms tegenstrijdige belangen en verantwoordelijkheden.

 

Het vervullen van de rol in crisissituaties vereist weer andere competenties. In zulke gevallen beschik je over een combinatie van stressbestendigheid en adviesvaardigheid. Je kunt onder hoge druk de juiste besluiten nemen en de burgemeester en/of voorzitter van de Veiligheidsregio van de juiste koers voorzien. Daarbij beschik je over lef en je durft in specifieke situaties eigenstandig te handelen om daar vervolgens verantwoording over af te leggen. Jouw persoonlijk en inhoudelijk gezag helpt daarbij, evenals je communicatieve en netwerk-vaardigheden. Je bent verantwoordelijk voor de piketpool en draait zelf gemiddeld eens per vier weken een bezoldigde piketweek. Je woont in een straal met een aanrijtijd van maximaal een uur binnen de regio of je bent bereid tijdens piketweken te verblijven op een plek binnen de maximale aanrijtijd.

 

Verder:

 • beschik je over een afgeronde en relevante academische opleiding, bijpassend werk- en denkniveau, ervaring bij voorkeur in de publieke gezondheidszorg;

 • heb je ervaring met het leidinggeven aan veranderings- en transformatieprocessen;

 • kun je de vertaalslag maken van strategie naar uitvoering en de verbinding van gezondheid met andere domeinen;

 • stuur je op resultaten en gedrag en heb je oog en aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers;

 • neem je een breed maatschappelijk netwerk mee (gemeentelijk, regionaal, landelijk) en weet je dit in te zetten voor de organisatie.

 

Wat bieden wij?

Een verantwoordelijke functie, waarbij je jouw kennis van publieke gezondheid, leidinggevende vaardigheden en innovatief vermogen volop kwijt kunt. Als directeur Publieke Gezondheid en GGD speel je een cruciale rol bij vraagstukken rondom veiligheid, welzijn en gezondheid. Ook kun je rekenen op:

 • een salaris conform schaal 17 van de cao gemeenten;

 • een aanstelling als directeur van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, je wordt hiermee aangesteld als ambtenaar bij de gemeente Den Haag;

 • uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een 36-urige werkweek, een ABP-pensioen en een tegemoetkoming in de premie van je ziektekostenverzekering;

 • een individueel keuzebudget, waarmee je je overige arbeidsvoorwaarden naar eigen behoefte kunt vormgeven.

 

Meer informatie / Solliciteren

GGD Haaglanden laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk  20 januari 2019 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan ggdhaaglanden@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Monique van Leer op 020-7267270.

 

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief vaak tot storingen in het email verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

 

De gemeente Den Haag wil een diverse en inclusieve werkgever zijn. Wij zijn actief op zoek naar vergroting van het aandeel vrouwen binnen de organisatie en van het aandeel mensen met een biculturele achter­grond. Daarom worden zij nadrukkelijk uitgenodigd om op deze vacature te reageren.

 

Een assessment kan onderdeel van de benoemingsprocedure zijn.

 

Let op: solliciteer niet via deze website.

 

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken in de maand februari. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)

Competenties

Integriteit
Omgevingsbewustzijn

Bijlagen

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Den Haag?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Heb je in de afgelopen 6 maanden bij de gemeente Den Haag gewerkt? Dat kan zijn als ambtenaar, uitzendkracht, zzp-er of via een detachering.
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website