Senior Beleidsmedewerker Energietransitie

Ben jij onze nieuwe senior beleidsmedewerker die bij draagt aan een klimaatneutrale stad in 2030?

WO   |   Maximaal €5520   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 28-10-2019)

Anoniem solliciteren bij gemeente Den Haag
Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, maken wij je naam, geboorteland en je geboortedatum anoniem. We vinden bij de gemeente Den Haag namelijk dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in je kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek. We kijken naar het talent dat je al ontwikkeld hebt en dat je nog hoopt te ontwikkelen.
 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure bij anoniem solliciteren?
Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan vul je je motivatie en relevante werkervaring en opleiding voor deze functie in. Wij halen de elementen die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) in de sollicitatie eruit. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je op basis van je motivatie en relevante werkervaring en opleiding wordt geselecteerd voor een gesprek, geven we je volledige CV vrij aan de selectiecommissie.


Onderzoek anoniem solliciteren
De effecten van het anoniem solliciteren laten we monitoren door een externe wetenschappelijke onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Met de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, kijken we hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. Ook het invullen van een enquête kan onderdeel zijn van het onderzoek. De gegevens worden verder niet gedeeld.
 
Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens voor de monitoring van anoniem solliciteren, dan kun je dat onderaan het sollicitatieformulier aangeven.

De gemeente Den Haag heeft een stevige ambitie: Den Haag wil de komende jaren flinke stappen zetten naar een klimaatneutrale stad in 2030. Daartoe zal de gemeente inhoud geven aan en regie voeren op de Energietransitie: 250.000 woningen en 30.000 kantoren en bedrijfspanden moeten de komende jaren aangesloten worden op een duurzame energievoorziening. Hiervoor moeten nieuwe bronnen en netwerken worden aangelegd,  bewoners en bedrijven worden betrokken en een rol hebben in dit enorme proces.

 

Deze ambitie vraagt om stevige interventies om in een hoog tempo steeds meer Haagse huishoudens over te laten stappen van aardgas naar andere energiebronnen, zoals geothermie, zonne-energie, warmte uit oppervlaktewater en windenergie. De gewenste aanpak draagt zowel fysiek als sociaaleconomisch bij aan een duurzame ‘omkering’ in de stad. We zoeken een ervaren senior beleidsmedewerker die aan deze transitie wil bijdragen en in staat is om integraal naar de opgave te kijken. We werken o.a. aan een stedelijk energietransitieplan dat voor eind 2021 gereed moet zijn. De procesregie op dit richtinggevende document en het verzorgen van de inhoudelijke input met diverse diensten en externe stakeholders zijn belangrijke taken voor de senior beleidsmedewerker.

 

De gemeente werkt zeker niet alleen aan deze enorme opgave: op rijksniveau wordt samengewerkt met de betrokken ministeries en wordt de ontwikkeling van wet en regelgeving actief beïnvloed (al dan niet samen met de VNG, de gemeenten in de regio en de G4). In de regio wordt samengewerkt met de gemeenten, de provincie en regionale energiepartijen en lokaal is de samenwerking met woningcorporaties, bewoners en bedrijvenorganisaties, lokale energie- en netwerkpartijen essentieel om concrete stappen te maken in de energietransitie. De senior beleidsmedewerker gedraagt zich hierbinnen als een echte netwerker en geeft mede vorm aan de lobbyagenda.

 

Binnen de gemeente Den Haag is de opgave vormgegeven via een programma dat onderdeel/dienst overstijgend werkt. Energietransitie is namelijk een opgave van de hele gemeente en niet die van een dienst alleen. Het programma wordt uitgevoerd, gecoördineerd en ontwikkeld door een  programmateam, dat is ondergebracht bij de dienst Stadsbeheer, samen met gecommitteerde medewerkers van de andere betrokken diensten. Het programmateam kent een team Strategie en Beleid, een team Voorbereiding, Planontwikkeling en Projecten en een team Ondersteuning. Het programmateam wordt geleid door een programmadirecteur. De senior beleidsmedewerker maakt onderdeel uit van het team Strategie en Beleid.

 

Wat ga je doen?


Je volgt ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid en vertaalt deze naar tactisch/ strategisch beleidsadvies voor de ontwikkeling van de stedelijke energietransitievisie, de relatie met een wijkgerichte aanpak, marktordening principes, warmteprojecten in de stad en de regio, G4 standpunten en lobbypunten. Hierbij houd je rekening met gerelateerde vakgebieden zoals klimaat en duurzaamheid, wonen,  stedenbouw, ruimtelijke ordening en regie op de ondergrond in de brede zin.

 

De procesregie rondom het stedelijk energieplan, de relatie met de wijkenergieplannen, de betrokkenheid van interne en externe stakeholders en het proces van consultatie met deze partijen en met de inwoners van de stad zijn je belangrijkste prioriteiten. Maar je houd je ook bezig met uitdagende vraagstukken vanuit het Klimaatakkoord, marktordening bij warmtenetten en bijvoorbeeld de juridische verbinding vanuit de transitievisie met de omgevingsvisie en omgevingswet.

 

Je werkt samen met collega-adviseurs en projectleiders, maar ook met externe partners en kennisinstellingen voor ontwikkeling in de stad en regio. Je doel is om de realisatie van de energietransitie toekomstbestendig te maken; hiervoor is een kritische analyse van bestaand beleid nodig. Je adviseert over de positie van Den Haag binnen deze complexe, multi-stakeholder omgeving waarbij regelmatig sprake is van belangen tegenstellingen. Je bent goed in “beleid” en procesmanagement en schakelt makkelijk tussen verschillende beleidsterreinen.

 

Je praat mee met de directie en bestuurders over het realiseren van ambities en doelstellingen. Je adviseert aan het bestuur en beantwoordt raadsvragen en moties. Samen met collega’s coördineer je de advisering vanuit de beleidsafdeling voor energietransitie.

Je zorgt voor draagvlak, zowel binnen als buiten de organisatie rekening houdend met politiek-bestuurlijke wensen. Je neemt deel aan G4, regionale en landelijke overleggen op het gebied van energietransitie. Wij bieden een uitdagende functie binnen een zeer gevarieerd team.

 
Wat bieden wij?

 

  • Een salaris van maximaal € 5520,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (schaal 12).
  • vooralsnog een tijdelijke project aanstelling tot het eind van deze collegeperiode eind 2022 (als je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld, behoud je jouw vaste aanstelling) met perspectief op een meer langdurig dienstverband. 
  • Een 36 urige werkweek.

 

Wat vragen wij?


Je bent een enthousiaste collega met academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring als (senior) beleidsadviseur, procesregisseur en je hebt affiniteit met  de energietransitie opgave. Je brengt in ieder geval kennis en ervaring op één van deze terreinen mee. Een must is dat je ervaring hebt met het speelveld binnen een gemeentelijke organisatie en dat je heldere makkelijk leesbare teksten kan schrijven.

Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent flexibel en voelt je thuis in een dynamische omgeving in de belangstelling van het bestuur.

 

Meer weten?

 

Hebben wij je interesse gewekt? Solliciteer dan op deze gave functie! Wil je eerst meer weten over de inhoud van de functie, bel dan naar Angelo Been op telefoonnummer 06-54258364. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Esma Motia op 06-82243220.
 

Dienst Stadsbeheer (DSB)

Competenties

Stressbestendigheid
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Den Haag?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Relevante werkervaring

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Voeg hieronder al je werkervaring toe die relevant is voor de functie waar je op solliciteert:

Relevante opleiding

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Voeg hieronder al je opleidingen toe die relevant zijn voor de functie waar je op solliciteert:

Curriculum vitae

Heb je in de afgelopen 6 maanden bij de gemeente Den Haag gewerkt? Dat kan zijn als ambtenaar, uitzendkracht, zzp-er of via een detachering.
Heb je er bezwaar tegen dat jouw gegevens voor onderzoek worden gebruikt? (zie bovenaan de vacature voor de uitleg)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website