Beleidsadviseur OV

Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk zijn voor de reiziger en voldoende capaciteit bieden. Ben jij de beleidsadviseur die hieraan gaat bijdragen?

WO   |   Tussen €4279 en €5872   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 23-4-2021)

Anoniem solliciteren bij gemeente Den Haag
Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, maken wij je naam, geboorteland en je geboortedatum anoniem. We vinden bij de gemeente Den Haag namelijk dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in je kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek. We kijken naar het talent dat je al ontwikkeld hebt en dat je nog hoopt te ontwikkelen.
 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure bij anoniem solliciteren?
Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan vul je je motivatie en relevante werkervaring en opleiding voor deze functie in. Wij halen de elementen die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) in de sollicitatie eruit. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je op basis van je motivatie en relevante werkervaring en opleiding wordt geselecteerd voor een gesprek, geven we je volledige CV vrij aan de selectiecommissie.


Onderzoek anoniem solliciteren
De effecten van het anoniem solliciteren laten we monitoren door een externe wetenschappelijke onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Met de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, kijken we hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. Ook het invullen van een enquête kan onderdeel zijn van het onderzoek. De gegevens worden verder niet gedeeld.
 
Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens voor de monitoring van anoniem solliciteren, dan kun je dat onderaan het sollicitatieformulier aangeven.

Den Haag. De dichtstbevolkte stad van Nederland en snelst groeiende stad binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, biedt volop uitdagingen. Den Haag heeft een bijzondere positie als stad van vrede en recht. De komende jaren gaat Den Haag een mobiliteitstransitie door om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. De stad trekt veel regeringsleiders, internationale organisaties, kenniscentra, hulporganisaties, bedrijven en studenten. Zij werken hier met elkaar samen en delen hun kennis.

Den Haag staat voor de uitdaging om fors ruimtelijk te verdichten en daarbij tegelijkertijd de stad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Den Haag heeft de ambitie om deze groei voor een belangrijk deel op te vangen met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer moet daarom aantrekkelijker zijn voor de reiziger en voldoende capaciteit bieden. In de afgelopen jaren is al forse vooruitgang geboekt door bijvoorbeeld de introductie van RandstadRail in de stad. De komende jaren zijn opnieuw grote investeringen nodig om de gewenste groei van het openbaar vervoer te bereiken.

 

Wat ga je doen?

Als (senior) beleidsadviseur OV is een van je grootste taken het leveren van een bijdrage in het bevorderen dat de OV-bereikbaarheidsoplossingen voor CID-Binckhorst in de toekomst doorgetrokken kan worden naar de Internationale Zone en het kustgebied en naar Lansingerland/Zoetermeer. Deze oplossingen dragen bij aan: de Mobiliteitstransitie die wij als stad nastreven, de woningbouwopgave waar wij de komende jaren voor gesteld staan en de economische groei en doorontwikkeling Den Haag als aantrekkelijke vestigingsstad. Als beleidsadviseur neem je hierin diverse rollen in, zoals inhoudelijk expert en deel-projectleider.

Als beleidsadviseur neem je hiervoor onder andere deel aan het kernteam MIRT Verkenning CID-Binckhorst. Als lid vertegenwoordig je Den Haag in het ambtelijke kernteam van de verkenning en je draagt zorg voor de advisering van de Haagse vertegenwoordiger in de ambtelijke stuurgroep, de bestuurlijke advisering en de politieke besluitvorming. Daarnaast zoek je intern naar afstemming met de collega’s die werken aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de Binckhorst. Je wordt als beoogde functionaris ook ingezet op het bedenken, ontwikkelen van en draagvlak creëren voor tracé-varianten voor de HOV-verbinding CID-Binckhorst (van NS-station Den Haag CS tot en met NS-station Voorburg). Natuurlijk wel zodanig dat die op termijn doorkoppelbaar zijn naar de beoogde Koningscorridor van Lansingerland/Zoetermeer naar Internationale Zone/Scheveningen Haven. En je zal ook worden ingezet op ‘bestuurlijke stukken’: het voorbereiden van ambtelijke en bestuurlijke overleggen binnen de gemeente en regio, het beantwoorden van vragen en moties vanuit de gemeenteraad, meeschrijven aan visies en nota’s en (reacties op) vervoersplannen van ov-aanbieders.

 

Wat vragen wij?

Van de beoogde beleidsadviseur verwachten wij een proactieve en onderzoekende houding. Je bent in staat, zelfstandig en in samenwerking met collega’s, een bijdrage te leveren aan de analyse van een problematiek en weet deze te vertalen in acties. De taken of acties waar jij verantwoordelijk voor wordt gesteld, pak je actief en met eigenaarschap op en breng je tot een goed resultaat. Je hebt ervaring met projectmatig werken: je organiseert en plant de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, door jezelf en door anderen, om binnen de gestelde kaders tot het gewenste resultaat te komen. Je durft daarbij te doen én te vragen. Je bent daarbij communicatief vaardig en weet verbindingen leggen tussen de belangen van verschillende partijen. Je weet wanneer je gas kunt geven en aan de bel moet trekken. Je weet je gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden of inzichten. Je beschikt over een sterk ontwikkelde politieke-bestuurlijke antenne en een scherpe bestuurlijke pen en je kunt je gemakkelijk inleven in de wensen en behoeften van jouw opdrachtgevers, samenwerkingspartners en stakeholders.

 

Gevraagde competenties:

 

 • Probleemanalyse en Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn
 • Mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerkvaardigheid en samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Aanpassingsvermogen

 

Verder beschik je over:

 

 • wo werk- en denkniveau;
 • minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied van Mobiliteit en/of beleidsontwikkeling of projectmatig werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (de combinatie van beide is een pré);
 • minimaal 5 jaar verkeerskundige kennis en ervaring, het liefst ook op het gebied van ov-infrastructuur;
 • technische dan wel verkeerskundige affiniteit op het terrein van het ontwerpen en ruimtelijk inpassen van infra.

 

Wat bieden wij?

 

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met eventueel een proeftijd, die we daarna (bij goed functioneren) graag omzetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
 • een salaris van minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 12).
 • een 32-36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

 

Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 

 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het stadhuis.

 

Wie zijn wij?

De afdeling Mobiliteit bestaat uit 70 fte en is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit en Ruimte binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. De afdeling Mobiliteit draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Wij dragen ertoe bij dat de stad en regio ruimtelijk-economische kan doorgroeien, dat sociale inclusie wordt versterkt en dat reizigers zich op een klimaatneutrale en verkeersveilige manier kunnen verplaatsen. Het MT van de afdeling wordt gevormd door vier managers.

 

De afdeling kent hierbij de volgende clusters van werkzaamheden:

 • Uitwerking mobiliteitstransitie vanuit coalitieakkoord Den Haag 2019-2022 ‘Samen voor de stad’;
 • Agendavorming en belangenbehartiging op regionaal niveau (grotendeels via de MRDH, Provincie Zuid-Holland en gemeenten in de agglomeratie Den Haag);
 • Advisering van directie en bestuur over mobiliteitsvraagstukken en ondersteuning van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de stadsdelen en bij gebiedsontwikkeling;
 • Verkenning van infrastructurele ingrepen, uitwerking nieuwe mobiliteitsconcepten en opdrachtgeving voor verkeersprojecten;
 • Programmering en uitwerking van mobiliteitsprojecten van idee tot voorlopig ontwerp;
 • Afhandeling brieven van bewoners en ondernemers en klantcontacten
 • Doorrekening van beleidsvoornemens en projectvoornemens, op orde brengen en houden en door ontwikkelen van relevante databronnen en leveren van data en het doen van tellingen, prognoses.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de inhoud van de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan van der Meer, bereikbaar op telefoonnummer 06-50170596.

 

Extra informatie

 • Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden
 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden.
 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure.
 • Indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaatsvinden. Onderaan de pagina is een bijlage toegevoegd met tips voor een online sollicitatiegesprek.

 

Bijlage

Tips online sollicitatiegesprek.pdf

 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

Competenties

Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid

Bijlagen

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Den Haag?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Relevante werkervaring

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Voeg hieronder al je werkervaring toe die relevant is voor de functie waar je op solliciteert:

Relevante opleiding

Let op: in het kader van anoniem solliciteren wordt je CV niet meegestuurd voor de selectieronde en pas na de selectie vrijgegeven. Vul onderstaande veld(en) zo volledig mogelijk in.

Voeg hieronder al je opleidingen toe die relevant zijn voor de functie waar je op solliciteert:

Curriculum vitae

Heb je in de afgelopen 6 maanden bij de gemeente Den Haag gewerkt? Dat kan zijn als ambtenaar, uitzendkracht, zzp-er of via een detachering.
Heb je er bezwaar tegen dat jouw gegevens voor onderzoek worden gebruikt? (zie bovenaan de vacature voor de uitleg)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website